Katrineholm

Välkommen till Katrineholm

Vi är en advokatbyrå som finns i Katrineholm och Norrköping. Våra klienter består av privatpersoner, föreningar samt mindre företag. Vi företräder även kommuner i samband med tvister och processföring.

Välkommen att kontakta oss

Storgatan 23
641 45 Katrineholm

Tel: 0150-66 90 50 
Mail: info@advokaternanp.se

Familjerätt

Som namnet avslöjar omfattar familjerätten frågor som rör familjen. Vi upprättar samboavtal och äktenskapsförord inför ett sammanboende/äktenskap. Vi upprättar även gåvobrev och testamenten.

Vid upplösning av familjen kan frågor uppkomma om barnens boende, umgänge och vårdnad samt ekonomiska frågor såsom vem som skall bo kvar i bostaden och genomförande av bodelning. Vid dessa frågor kan oenighet leda till att frågor får lösas vid domstol.

Läs mer

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett samlingsnamn för många olika juridiska uppgifter/tjänster och omfattar bl a

Bolagsrätt
Avtals- och köprätt

Läs mer

Brottmål

Byrån arbetar till stor del med brottmål både som offentliga och privata försvarare samt som målsägandebiträden. Vi erhåller även uppdrag som särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare förordnas av domstol på begäran av bl a den misstänkte, vilket kan ske redan under pågående förundersökning, t ex inför ett polisförhör.

Läs mer

Fastighetsrätt

Vi biträder vid försäljning och förvärv av fastighet och bostadsrätt genom att upprätta erforderliga handlingar samt vid arrende och hyresfrågor.

Uppkommer tvist med anledning av överlåtelsen av fastigheten exempelvis pga av fel eller brist i fastigheten biträder vi vid tvist.

Läs mer

Migrationsrätt

Byrån biträder personer vilka tvingats fly från sina hemländer av olika anledningar och söker skydd i Sverige, asyl. Vi biträder även de som ansöker om uppehållstillstånd pga anknytning till Sverige genom anhörig och även de som ansöker om svenskt medborgarskap.

Vi åtar oss även uppdrag när någon hålls i förvar enligt utlänningslagen, efter beslut av Migrationsverket eller polismyndighet.

Läs mer

Rättsskydd/Rättshjälp

Advokatkostnaderna kan man ofta få hjälp med genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller villa- och fritidshusförsäkringen och i bilförsäkringen. Företagare har normalt en företagsförsäkring där rättsskydd också ingår.

Rättsskydd kan man få för tvister som kan prövas av tingsrätt och av vissa andra domstolar. Det täcker dock inte sådana tvister som gäller belopp som understiger ett halvt basbelopp, ca 23 000 kronor.

Läs mer

Vi som jobbar här

Karin Carlsson

Advokat
karin.carlsson@advokaternanp.se

Sofia Falk

Advokat
sofia.falk@advokaternanp.se

Therese Thor

Advokat
therese.thor@advokaternanp.se

Mikaela Åstrand

Advokat
mikaela.astrand@advokaternanp.se

Katrineholm

Storgatan 23
641 45 Katrineholm

0150-66 90 50

Gå till kontaktsidan