Brottmål

Byrån arbetar till stor del med brottmål både som offentliga och privata försvarare samt som målsägandebiträden. Vi erhåller även uppdrag som särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare förordnas av domstol på begäran av bl a den misstänkte, vilket kan ske redan under pågående förundersökning, t ex inför ett polisförhör.

I egenskap av målsägandebiträde hjälper vi brottsoffret inför och vid förhandlingen vid domstol. Vi för också talan om målsäganden yrkar skadestånd.