Fastighetsrätt

Vi biträder vid försäljning och förvärv av fastighet och bostadsrätt genom att upprätta erforderliga handlingar samt vid arrende och hyresfrågor.

Uppkommer tvist med anledning av överlåtelsen av fastigheten exempelvis pga av fel eller brist i fastigheten biträder vi vid tvist.

Även vid tvist mellan entreprenör och beställare vid uppförande eller reparation/ombyggnad av fastighet lämnar vi biträde.