Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett samlingsnamn för många olika juridiska uppgifter/tjänster och omfattar bl a

Bolagsrätt

Inom bolagsrätten ryms reglerna om enkla bolag, handelsbolag, aktiebolag och dess delägare m m. Vanliga avtal är handelsbolagsavtal och aktieägaravtal, som reglerar förhållandet mellan bolagsmän respektive aktieägare.

Avtals- och köprätt

Detta utgör grunden för handel och samarbete mellan företag och mellan företag och enskilda konsumenter. Exempel på avtal är entreprenadavtal, återförsäljaravtal, agentavtal, kommissionsavtal, franchiseavtal, m m.