Familjerätt

Som namnet avslöjar omfattar familjerätten frågor som rör familjen. Vi upprättar samboavtal och äktenskapsförord inför ett sammanboende/äktenskap. Vi upprättar även gåvobrev och testamenten.

Vid upplösning av familjen kan frågor uppkomma om barnens boende, umgänge och vårdnad samt ekonomiska frågor såsom vem som skall bo kvar i bostaden och genomförande av bodelning. Vid dessa frågor kan oenighet leda till att frågor får lösas vid domstol.

Tvist angående testamentes giltighet, boutredning och arvskiften är även de att räkna som familjerättsliga ärenden.

Ärenden i förvaltningsdomstol angående omhändertagande av barn och verkställighet av umgängesdomar har även de anknytning till familjerätten.

Byrån åtar sig uppdrag inom samtliga ärenden som har familjerättslig anknytning.