Migrationsrätt

Byrån biträder personer vilka tvingats fly från sina hemländer av olika anledningar och söker skydd i Sverige, asyl. Vi biträder även de som ansöker om uppehållstillstånd pga anknytning till Sverige genom anhörig och även de som ansöker om svenskt medborgarskap.

Vi åtar oss även uppdrag när någon hålls i förvar enligt utlänningslagen, efter beslut av Migrationsverket eller polismyndighet.

Huvudsakligen beviljas personer vars ärende skall prövas enligt utlänningslagen rättshjälp och får ett offentligt biträde förordnat. Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden och som privata ombud.