Tjänster

Byråns verksamhetsinriktning är allmän praktik med särskild inriktning på brottmål, familjerätt, invandrarrätt, fastighetsrätt och affärsjuridik.

Advokat är ledamot av Sveriges Advokatsamfund och står därmed under särskild tillsyn.